Zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd na mecz

Poniżej prezentujemy wzór pozwolenia na wyjazd, dla osób niepełnoletnich, które chcialyby czynnie uczestniczyć w wyjazdach. Pozwolenie takie musi być złożone podczas zapisów przed każym wyjazdem.

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………….. (imię i nazwisko), ………………..
(nr PESEL), ……………….. (adres) w wyjeździe na mecz: ……………….. – Jagiellonia Białystok (data) organizowany przez Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku”. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za czyny i zachowanie mojego dziecka podczas wyjazdu.

……………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Reklamy

Kategorie

Partnerzy


Archiwa

Reklamy

%d blogerów lubi to: